අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ශ්‍රී ලංකා මිරර් කර්තෘ කැළුම් ශිවන්ත විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දුන් අයුරු ඡායාරූපයේ දැක්වේ. (අදාළ පිළිතුර ඉදිරියේදී පළ කිරීමට නියමිතය.) අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ශ්‍රී ලංකා මිරර් කර්තෘ කැළුම් ශිවන්ත විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දුන් අයුරු ඡායාරූපයේ දැක්වේ. (අදාළ පිළිතුර ඉදිරියේදී පළ කිරීමට නියමිතය.)
Aug 30, 2018

අගමැති මිරර් කුටියට :"The මිනිස්ටර්ස් CUT” හා එක්වෙයි (ඡායා)

මොණරාගල පැවැත්වෙන සංහිඳියාව, ප්‍රජාත්‍රන්තවාදය සහ සංවර්ධනය මුල් කරගත් ව්‍යවසායකයින් දිරි ගන්වන ''එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා '' 2018 ජාතික ප්‍රදර්ශනයේ ආරම්භක උත්සවයට සහභාගි වූ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එහි පළමුවරට පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකා මිරර් වෙබ් අඩවියේ කුටිය ද නිරීක්ෂණය කළේය.

"The මිනිස්ටර්ස් CUT”

එහිදී ශ්‍රී ලංකා මිරර් වෙබ් අඩවිය ප්‍රදර්හනයේදී ආරම්භ කරන ලද විශේෂ වැඩ සටහන වන "The මිනිස්ටර්ස් CUT” වැඩසටහනට ද එක් විය.

අදාළ වැඩසටහන අමාත්‍යවරුන්ට එල්ලවන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් සෘජුව ප්‍රශ්න කිරීම සිදුකරනු ලබයි.

Stall7

Stall12

Stall9

Stall10

Stall16

Stall17

Stall6

Stall11

Stall1

Stall2

Stall3

Stall4

Stall15

Stall14

Stall5

Stall8

 

 

මෙම ප්‍රවෘත්තිය පූර්ණවශයෙන් පිළිනොගන්නේ නම් ඔබට පිළිතුරු පල කර ගැනීමේ අයිතිය තිබේ. ඔබේ අනන්‍යතාවය සමඟ ඔබට පිළිතුරුදීමට හැකිය.
ඊමේල් - editor@srilankamirror.com දුරකථන - +94 114 546 362

Top